Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - okolie

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Košice - okolie

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Štefan Karahuta
Kukučínova 24, 040 01 Košice
055 622 3507, 622 2267
055 622 3369
Riaditel.KS@svps.sk

Košický

 


Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresu Košice-okolie