Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice - mesto

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Košice - mesto

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Anna Ondová
Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto
055 796 1811
055 796 1833
Riaditel.KE@svps.sk

Košický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV