Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Spišská Nová Ves

Riaditeľ RVPS:

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Ján Teplan
Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
053 481 3202, 481 3201
053 481 3203
Riaditel.SN@svps.sk

Košický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica