Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Rožňava

Riaditeľka RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Štefan Bilik
Južná 43, 048 01 Rožňava
058 732 3182 - 3, 788 1840
058 732 3182
Riaditel.RV@svps.sk

Košický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava