Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Dolný Kubín

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Peter Čulen
Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín
043 582 0930, 582 0931, 582 0932
043 586 2841
Sekretariat.DK@svps.sk

Žilinský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo