Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Čadca

Riaditeľka RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Jana Ščuryová
Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca
041 432 2277, 433 3247
041 432 2277
Riaditel.CA@svps.sk

Žilinský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto