Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Žilina

Riaditeľka RVPS:

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Lívia Čičková
Jedľová 44, 010 04 Žilina 4
041 763 2963, 763 1235
041 763 2963
Riaditel.ZA@svps.sk

Žilinský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča