Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Liptovský Mikuláš

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr.Ján Stupka
Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 3814, 557 0020
044 552 1932
Riaditel.LM@svps.sk

Žilinský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok