Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Martin

Riaditeľ :

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Jozef Felcan
Záturčianska 1, 036 80 Martin
043 422 1481, 430 2792
043 427 7648
Riaditel.MT@svps.sk

Žilinský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice