Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Banská Bystrica

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Vasil Černák
Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica
048 415 2314, 412 5602, 472 2414
048 414 4994
Riaditel.BB@svps.sk

Banskobystrický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno