Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Rimavská Sobota

Riaditeľ:

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Rudolf Smriga
Kirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota
047 581 1139, 581 1138
047 562 7439
Riaditel.RS@svps.sk

Banskobystrický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca