Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Lučenec

Riaditeľka RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Elena Kováčiková
Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec
047 432 2431, 481 1754
047 432 3526
Riaditel.LC@svps.sk

Banskobystrický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár