Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Veľký Krtíš

Riaditeľ RVPS:

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Zdenek Medveď
Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
047 481 2921, 481 2923
047 481 2920
Riaditel.VK@svps.sk

Banskobystrický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš