Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Zvolen

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Pavol Polahár
Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen
045 520 3911, 520 3999
045 520 3920
Riaditel.ZV@svps.sk

Banskobystrický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina