Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Žiar nad Hronom

Riaditeľka RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Terézia Pallerová
ul. SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom
045 673 2737, 673 3192
045 673 5681
Riaditel.ZH@svps.sk

Banskobystrický


Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica