Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Púchov

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Ján Pastorek
Moravská 1343/29, 020 01 Púchov
042 463 1315, 471 0186, 464 1446
042 464 1315
Riaditel.PU@svps.sk

Trenčiansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov so sídlom v Púchove pre územný obvod okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava