Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Prievidza

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Milan Šima
Mariánska 6, 971 01 Prievidza
046 542 3009, 542 2247, 542 0449
046 542 5710
Riaditel.PD@svps.sk

Trenčiansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske