Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Trenčín

Riaditeľka RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Oľga Reháková
Súdna 22, 911 01 Trenčín
032 640 1393, 640 1391, 652 2123
032 652 2123
Riaditel.TN@svps.sk

Trenčiansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín a Bánovce nad Bebravou