Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové mesto/Váhom

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Nové mesto/Váhom

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Ján Dlhý
Tajovského 235/7, 915 01 Nové mesto/Váhom
032 285 6022, 285 6030
032 285 6033
Riaditel.NM@svps.sk

Trenčianský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom so sídlom v Novom Meste nad Váhom pre územný obvod okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava