Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaža

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Šaža

Riaditež RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Svetlana Laczkóová
Školská 5, 927 00 Šaža
031 770 2170,7715177
031 770 74 91
Riaditel.SA@svps.sk

Nitriansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaža so sídlom v Šali pre územný obvod okresu Šaža