Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa

Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Šaľa

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Svetlana Laczkóová
Školská 5, 927 00 Šaľa
031 770 2170,7715177
031 770 74 91
Riaditel.SA@svps.sk

Nitriansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa so sídlom v Šali pre územný obvod okresu Šaľa