Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Topoľčany

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Magdaléna Snopeková
ul. Dr. P. Adámiho 17, 955 01 Topoľčany
038 532 6068, 532 2536
038 532 6068
Riaditel.TO@svps.sk

Nitriansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany