Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Nitra

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Ján Chladný
Akademická 1, 949 01 Nitra
653 6202-3
037 653 6202
Riaditel.NR@svps.sk

Nitriansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra a Zlaté Moravce