Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Levice

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Ján Števko
M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice
036 631 2352, 631 2352, 633 2191
036 622 4592
Riaditel.LV@svps.sk

Nitriansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice