Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Nové Zámky

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Katarína Tóthová
Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky
035 642 8309 - 11
035 642 8310
Riaditel.NZ@svps.sk

Nitriansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky