Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Komárno

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Oskár Slivka
Štúrova 5, 945 01 Komárno
773 1235-7
035 773 1234
Riaditel.KN@svps.sk

Nitriansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno