Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Senica

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Alojz Žúrek
K veterine 5001/4, 905 01 Senica
034 651 2881
034 651 2884
Riaditel.SE@svps.sk

Trnavský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica