Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Trnava

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Ľuboslav Lorinčák
Zavarská 11, 918 21 Trnava
033 592 2112, 550 1447, 592 2119
033 550 1407
Riaditel.TT@svps.sk

Trnavský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany