Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Galanta

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Jozef Kašuba
Hodská 353/19, 924 25 Galanta
031 780 7109, 780 2011 - 2
031 780 2596, 780 2391
Riaditel.GA@svps.sk

Trnavský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta