Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Dunajská Streda

Riaditeľka RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Miriam Mintálová
Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
031 552 4870, 552 2575, 550 1871
031 552 2682
Riaditel.DS@svps.sk

Trnavský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská Streda