Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Senec

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Peter Blaško
Svätoplukova 50, 903 01 Senec
02 459 26 213, 459 26 212
02 459 26 211
Riaditel.SC@svps.sk

Bratislavský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec so sídlom v Senci pre územný obvod okresov Senec, Pezinok a Malacky