Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava

aktualizované dňa 20. novembra 2019
Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Bratislava

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Miloš Mašlej PhD.
Polianky 8, 841 01 Bratislava
02 644 61 206 - 210
02 644 61 208
Riaditel.BA@svps.sk

Bratislavský


Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava-mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V