Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv Nitra

aktualizované dňa 17.2.2023

Kontakt

 

 

Tel.:

 

E-mail:

Biovetská 34, 949 01 Nitra
MVDr. Katarína Massányiová, PhD


+421907 884 565
+421 37 6515506
+421 37 6515507


uskvbl@uskvbl.skZákladné informácie

Ústav - vykonáva štátny dozor na úseku veterinárnej farmácie a kontrolu pri výrobe veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok, pri veľkodistribúcii veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok
  • vydáva povolenie na výrobu a veľkodistribúciu veterinárnych liekov
  • schvaľuje veterinárne prípravky ( dezinfekčné, vitamínové, vitamíno-minerálne, minerálne, kozmetické, diagnostické, probiotiká) a veterinárne zdravotnícke pomôcky
  • vykonáva posudkovú činnosť pri registrácii veterinárnych liekov a schvaľovaní veterinárnych prípravkov
  • povoľuje klinické skúšanie veterinárnych liekov
  • vedie zoznam registrovaných veterinárnych liekov, schvaľovacích veterinárnych prípravkov a zdravotníckych pomôcok
  • nariaďuje pozastavenie alebo stiahnutie veterinárneho lieku z obehu alebo veterinárnej zdravotníckej pomôcky
  • vykonáva kontrolu reklamy veterinárnych liekov
  • ukladá pokuty za porušenie zákona


Podľa zákona č.140/98 o liekoch a zdravotníckych pomôckach je ústav autorizovaný na skúšanie a posudzovanie kvality veterinárnych liekov, veterinárnych imunopreparátov, medikovaných krmív, vitamínových, minerálnych, kozmetických a diagnostických prípravkov pre zvieratá.

Rozhodnutím Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo je ústav ďalej aj autorizovanou skúšobňou SKTC - 121 na vykonávanie posudzovanie zhody v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. pre oblasť veterinárno-zdravotníckych pomôcok.