Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Kontakty a adresy, organizačná schéma ŠVPS SR

aktualizované dňa 9. augusta 2017

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Ústredný riaditeľ

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
Botanická 17, 842 13 Bratislava
02/ 602 57 212
02/ 602 57 242
sekretariat-UR@svps.sk

Podateľňa

Tel :

Otváracia doba:

02/ 602 57 307
8:00 až 15:00

viac informácii >>Regionálne veterinárne a potravinové správy

rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps, kvps rvps
 1. RVPS Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava - 42, tel.: 02 64461209, Riaditel.BA@svps.sk
 2. RVPS Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec, tel.: 02 45926213, Riaditel.SC@svps.sk
 3. RVPS Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, tel.: 031 5524870, Riaditel.DS@svps.sk
 4. RVPS Galanta, Hodská 353/19, 924 25 Galanta, tel.: 031 7807109, Riaditel.GA@svps.sk
 5. RVPS Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava 1, tel.: 033 5501447, Riaditel.TT@svps.sk
 6. RVPS Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica, tel.: 034 6512881, Riaditel.SE@svps.sk
 7. RVPS Komárno, Štúrova 5, 945 01 Komárno, tel.: 035 7731235, Riaditel.KN@svps.sk
 8. RVPS Nové Zámky, Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky, tel.: 035 6428311, Riaditel.NZ@svps.sk
 9. RVPS Levice, M.R. Štefánika 24, 934 03 Levice, tel.: 036 6312352, Riaditel.LV@svps.sk
 10. RVPS Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra 1, tel.: 037 6536202, Riaditel.NR@svps.sk
 11. RVPS Topoľčany, ul. Dr. P. Adámiho 17, 955 01 Topoľčany, tel.: 038 5326068, Riaditel.TO@svps.sk
 12. RVPS Šaľa, Školská 5, 927 00 Šaľa, tel.: 031 770 21 70,7715177 Riaditel.SA@svps.sk
 13. RVPS Nové Mesto/Váhom, Tajovského 235/7, 915 01 Nové Mesto/Váh., tel.: 032 2856022, 2856030, Riaditel.NM@svps.sk
 14. RVPS Trenčín, Súdna 22, 911 01 Trenčín, tel.: 032 6522123, Riaditel.TN@svps.sk
 15. RVPS Prievidza, Mariánska 6, 971 01 Prievidza, tel.: 046 5423009, Riaditel.PD@svps.sk
 16. RVPS Púchov, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov, tel.: 042 4641315, Riaditel.PU@svps.sk
 17. RVPS Žiar nad Hronom, ul. SNP 612/120, 965 01 Žiar nad Hronom, tel.: 045 6732737, Riaditel.ZH@svps.sk
 18. RVPS Zvolen, Nám. SNP 50, 960 01 Zvolen, tel.: 045 5203999, Riaditel.ZV@svps.sk
 19. RVPS Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel.: 047 4812921, Riaditel.VK@svps.sk
 20. RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 01 Lučenec, tel.: 047 4322431, Riaditel.LC@svps.sk
 21. RVPS Rimavská Sobota, Kirijevská 22, 979 01 Rimavská Sobota, tel.: 047 5631410, Riaditel.RS@svps.sk
 22. RVPS Banská Bystrica, Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica 1, tel.: 048 4125602, Riaditel.BB@svps.sk
 23. RVPS Martin, Záturčianska 1, 036 80 Martin, tel.: 043 4221481, Riaditel.MT@svps.sk
 24. RVPS Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel.: 044 5523814, Riaditel.LM@svps.sk
 25. RVPS Žilina, Jedľová 44, 010 04 Žilina 4, tel.: 041 7631235, Riaditel.ZA@svps.sk
 26. RVPS Čadca, Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca, tel.: 041 4322277, Riaditel.CA@svps.sk
 27. RVPS Dolný Kubín, Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043 5864935, Sekretariat.DK@svps.sk
 28. RVPS Rožňava, Južná 43, 048 01 Rožňava, tel.: 058 7323182, Riaditel.RV@svps.sk
 29. RVPS Spišská Nová Ves, Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053 4813202, Riaditel.SN@svps.sk
 30. RVPS Košice-mesto, Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto, tel.: 055 6325623, Riaditel.KE@svps.sk
 31. RVPS Košice-okolie, Kukučínova 24, 040 01 Košice - okolie, tel.: 055 6223507, Riaditel.KS@svps.sk
 32. RVPS Trebišov, Bottova 2, 075 01 Trebišov, tel.: 056 6722748, Riaditel.TV@svps.sk
 33. RVPS Michalovce, Sama Chalupku 22, 071 01 Michalovce, tel.: 056 6425001, Riaditel.MI@svps.sk
 34. RVPS Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad, tel.: 052 7723085, Riaditel.PP@svps.sk
 35. RVPS Stará Ľubovňa, Levočská 4/338, 064 01 Stará Ľubovňa, tel.: 052 4321182, Riaditel.SL@svps.sk
 36. RVPS Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov 1, tel.: 051 7493650, Riaditel.PO@svps.sk
 37. RVPS Vranov nad Topľou, Kalinčiakova 879, 093 01 Vranov nad Topľou, tel.: 057 4423064 Riaditel.VT@svps.sk
 38. RVPS Bardejov, Stöcklova 34, 085 01 Bardejov, tel.: 054 4748725, Riaditel.BJ@svps.sk
 39. RVPS Svidník, ul. MUDr. Pribulu 2, 089 01 Svidník, tel.: 054 7522987, Riaditel.SK@svps.sk
 40. RVPS Humenné, Gaštanová 3, 066 01 Humenné, tel.: 057 7752963, Riaditel.HE@svps.sk

viac informácii >>Ostatné riadené organizácie


Hraničné inšpekčné stanice

 1. Bratislava letisko
 2. Čierna nad Tisou
 3. Vyšné Nemecké


Štátny veterinárny a potravinový ústav

 1. Veterinárny a potravinový ústav Bratislava
 2. Veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
 3. Veterinárny ústav Zvolen
 4. Veterinárny a potravinový ústav Košice

viac informácii >>Inštitút vzdelávania