Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou
  • Sídlo: Kalinčiakova 879, 09301 Vranov nad Topľou
  • IČO: 36165786
  • DIČ:2021446262
Regionálna veterinárna a potravinová správa Vranov nad Topľou
so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421574423064 podatelna.VT@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421574423064HygienaPotravin.VT@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421574423064ZdravieZvierat.VT@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS