Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
  • Sídlo: Duklianska 46, 05201 Spišská Nová Ves
  • IČO: 31295151
  • DIČ:2021435108
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves
so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Sekretariát +421534813201 podatelna.SN@svps.sk
Ekonomický +421534813201Ekonomika.SN@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421534813201HygienaPotravin.SN@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu +421534813206HygienaPotravin.SN@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421534813201ZdravieZvierat.SN@svps.sk

Mapa sídla RVPS