Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves

Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Spišská Nová Ves

  • Adresa: Duklianska 46 05201 Spišská Nová Ves
  • IČO: 31295151
  • DIČ: 2021435108
  • Riaditeľ: MVDr. Ján Teplan
  • Mobil riaditeľ: +421908348315
  • Telefón riaditeľ: +421534813202

  • Telefón sekretariát: 053 4813201 ,+421534813201
  • Email: podatelna.SN@svps.sk

  • Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica