Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
  • Sídlo: Záturčianska 1, 03680 Martin
  • IČO: 36144878
  • DIČ:2021440454
Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421434221481 podatelna.MT@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421434221481,+421 4221481HygienaPotravin.MT@svps.sk
Ekonomický +421434221481Ekonomika.MT@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS