Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
  • Sídlo: Sama Chalúpku 22, 07101 Michalovce
  • IČO: 31295207
  • DIČ:2021437440
Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce
so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421566870411 podatelna.MI@svps.sk
Ekonomický +421566870414Ekonomika.MI@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421566870419ZdravieZvierat.MI@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421566870415HygienaPotravin.MI@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS