Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
  • Sídlo: Ulica mieru 2, 98401 Lučenec
  • IČO: 35984538
  • DIČ:2021426330
Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec
so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa podatelna.LC@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421474322431ZdravieZvierat.LC@svps.sk
Ekonomický +421474322431Ekonomika.LC@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421474322431HygienaPotravin.LC@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS