Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín
  • Sídlo: Pelhřimovská 2055/7, 02601 Dolný Kubín
  • IČO: 36144843
  • DIČ:2021436274
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín
so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421435820930 podatelna.DK@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421435820931HygienaPotravin.DK@svps.sk
Ekonomický +421435820931Ekonomika.DK@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu +421435523607HygienaPotravin.DK@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421435820930HygienaPotravin.DK@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421435820931ZdravieZvierat.DK@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS