Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica

Podrobná mapa
Simple markers
mapka

RVPS Banská Bystrica

  • Adresa: Skuteckého 19 97590 Banská Bystrica
  • IČO: 35984481
  • DIČ: 2021458021
  • Riaditeľ: MVDr. Vasil Černák
  • Mobil riaditeľ: +421903554447
  • Telefón riaditeľ: +421484722412

  • Telefón sekretariát: +421484722424, +421484722414
  • Email: podatelna.BB@svps.sk

  • Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno