Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica

  • Obchodné meno: Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
  • Sídlo: Skuteckého 19, 97590 Banská Bystrica
  • IČO: 35984481
  • DIČ:2021458021
Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica
so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno

Kontakty odborov na RVPS

Odbor Telefón E-mail
Podateľňa +421484722414, +421484722424 podatelna.BB@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín rastlinného pôvodu +421484722418HygienaPotravin.BB@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín +421484722413HygienaPotravin.BB@svps.sk
Potravinový dozor a hygiena potravín živočíšneho pôvodu +421486114696HygienaPotravin.BB@svps.sk
Zdravie a ochrana zvierat +421486114696,0486114696ZdravieZvierat.BB@svps.sk

Register ponúkaného majetku štátu

Odkaz na Register ponúkaného majetku štátu

Mapa sídla RVPS