Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Projekty spolufinancované Európskou úniou

aktualizované dňa piatok, 11. jna 2021


Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

LOGO OPII

Zlepšenia eGov služieb Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

LOGO OPII

Technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry

 Rybné hospodárstvo