Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

15. medzinárodný kurz - Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny

aktualizované dňa 11. novembra 2010

V termíne od 21. do 23. septembra 2010 sa uskutočnil 15. ročník medzinárodného kurzu OECD - EHK/OSN „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“ v kaštieli Mojmírovce ( Slovenská republika).
Program kurzu bol zameraný na interpretáciu noriem kvality a ich uplatňovanie v praxi, integrovanú produkciu ovocia a zeleniny, ako aj na postup inšpekčných služieb pri uplatňovaní novej legislatívy EÚ v sektore ovocie – zelenina. Prezentované boli normy kvality OECD- EHK/OSN – FAO pre zelené banány ( José Maria Monteiro Sigrist, Brazília), slivky ( István Ecsedi, Maďarsko) a maliny ( Miloš Hlista, Slovensko). Lektori pripravili pre účastníkov kurzu aj praktické cvičenia v hodnotení jednotlivých plodín.
 

Zástupcovia OECD ( Csaba Gáspár), FAO ( Gracia Brisco) a EHK/OSN ( Liliana Annovazzi - Jakab ) informovali účastníkov kurzu o najnovšom vývoji v medzinárodných organizáciách a práci v ostatnom období.

 

Počas kurzu boli prezentované aj nasledovné témy:

 

  • Maliny – produkcia a odrody – Marian Komžík, SR
  • Svetová produkcia a obchod s banánmi- Philippe Mavel, OCAB, Pobrežie Slonoviny
  • Všeobecná norma EÚ – skúsenosti po prvom roku uplatňovania - Mark Doneghan, Veľká Británia
  • Integrovaná produkcia ovocia a zeleniny – skúsenosti z Rakúska- Guenter Jessl, Rakúsko
  • Integrované systémy – štandard bezpečnej produkcie – Alena Kosková, Česká republika

Integrovaná produkcia na Slovensku

 

  • Integrovaná produkcia ovocia – Ján Mezey, SR
  • Integrovaná produkcia zeleniny – Jozef Artim, SR
  • Ekologická produkcia ovocia a zeleniny – Jaroslav Remža, SR

Súčasťou kurzu bola návšteva firmy Chladfruct Nitra.

Medzinárodného kurzu sa zúčastnilo 75 zástupcov inšpekčných služieb pre kontrolu kvality ovocia a zeleniny, zástupcov obchodu a odbornej verejnosti zo 14 krajín ( Maďarsko, Malta, Česká republika, Rakúsko, Holandsko, Cyprus, Veľká Británia, USA, Keňa, Ghana, Brazília Poľsko, Pobrežie Slonoviny a Slovenská republika). Medzinárodné organizácie zastupovali sekretariáty OECD, EHK/OSN, FAO a OCAB.
Súkromný sektor bol reprezentovaný spoločnosťami Ahold, Tesco, Agro-milk, CBA Slovakia, SKOR a Kaufland zo Slovenskej a Českej republiky.
Odborná verejnosť bola reprezentovaná zástupcami Ovocinárskej únie SR a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Vďaka podpore UNIDO, kaštieľa Mojmírovce a ŠVPS SR bolo umožnené zúčastniť sa kurzu 2 zástupcom inšpekčnej služby PPRSD z Ghany.


        Účastníci kurzu úspešne absolvovali záverečný test hodnotenia kvality pre prezentované plodiny a prevzali certifikát o absolvovaní kurzu od zástupcov MPŽPRR SR a ŠVPS SR počas slávnostnej recepcie podávanej Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR.

 

16. ročník medzinárodného kurzu „Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny“ sa uskutoční v júni 2011. Program nasledujúceho ročníka bude pripravený na základe požiadaviek členských štátov Schémy OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem kvality pre ovocie a zeleniny, EHK/OSN, ako aj na základe pripomienok a návrhov, ktoré uviedli účastníci kurzu vo svojom písomnom vyhodnotení úrovne kurzu.