Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Laboratórna diagnostika

aktualizované dňa 11.6.2021

Úradné metódy laboratórnej diagnostikyKód Názov metódy Číslo predpisu
R1 Stanovenie počtu somatických buniek mikroskopickou metódou v mlieku STN EN ISO 13366-1, STN EN ISO 13366-1/AC
R3 Stanovenie počtu somatických buniek fluorescenčnou optickou elektronickou metódou STN EN ISO 13366-2, STN EN ISO 13366-2/AC
R4 Stanovenie aktivity vody (aw) v poživatinách STN ISO 21807
R5 Stanovenie živočíšnych proteínov ELISA metódou Príloha R5
R6 Referenčné metódy používané pri výkone úradnej kontroly na analýzu potravín a krmív za účelom detekcie a stanovenia geneticky modifikovaných organizmov (GMO) Príloha R6
R7 Dôkaz efektívnosti zahriatia (133 °C, 3 bar, 2 min) pri spracovaní mäsokostných múčok metódou ELISA Príloha R7
R8 Semikvantitatívne stanovenie prítomnosti rizikového materiálu (CNS) v mäse a v mäsových výrobkoch metódou ELISA Príloha R8
R11 Mikroskopický dôkaz a určenie živočíšnych zložiek v krmivách Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009
R12 Metódy vyšetrenia parazitov
R12.1 Metódy na vyšetrovanie trichinel Nariadenie Komisie (ES) č. 1375/2015
R12.2 Stanovenie parazitov z čeľade Anisakidae u rýb Metóda odporúčaná EURL for Parasites - "Detection of Anisakidae L3 larvae in fish fillets"
R13 Stanovenie množstva cudzej vody v mrazenej a v hlbokozmrazenej hydine odkvapkávacou metódou Nariadenie komisie (ES) č.543/2008
R14 Stanovenie celkového množstva vody v hydinových dieloch chemickou metódou Nariadenie komisie (ES) č.543/2008
R15 Stanovenie ovčieho a kravského kazeínu v syroch vyrobených z ovčieho mlieka Príloha R15
R16 Stanovenie podielu ovčieho a kravského syra v bryndzi metódou HPLC/DAD Príloha R16
R17 Potraviny. Dôkaz alergénov v potravinách molekulárno-biologickými metódami STN EN 15634-1, 2
R18 Diastatická aktivita medu STN 57 0190
R19 Kvantitatívne stanovenie sóje v potravinách metódou ELISA Príloha R19
R20 Potraviny. Dôkaz alergénov v potravinách imunochemickými metódami STN EN 15842, STN EN 15633-1, 2
Príloha R20
R21 Stanovenie prítomnosti rezíduí inhibičných látok. Mikrobiologická metóda s Geobacillus stearothermophilus var. calidolactis C 953 Príloha R21
R22 Stanovenie hmotnosti a podielov v určitých druhoch potravín
R22.1 Stanovenie hmotnosti a podielov v majonézach STN 58 0170
R22.2 Stanovenie hmotnosti a podielov v pekárenských výrobkoch STN 56 0116
R22.3 Stanovenie hmotnosti a podielov konzervárenských výrobkoch z ovocia a zeleniny STN 56 0246
R22.4 Stanovenie hmotnosti a podielov v mraziarenských výrobkoch STN 56 0290
R22.5 Stanovenie hmotnosti a podielov v konzervách hydinových a zverinových STN 57 0135
R22.6 Stanovenie hmotnosti a podielov v rybacích výrobkoch a konzervách STN 57 0146-3
R22.7 Stanovenie hmotnosti a podielov v mäsových výrobkoch, sterilizovaných pokrmoch v konzervách STN 57 0152
R22.8 Stanovenie hmotnosti a podielov v mrazených rybacích filetoch Codex standard 190-1995: Standard for quick frozen fish fillets
R22.9 Stanovenie hmotnosti a podielov v mrazených rybách, mletých rybacích výrobkoch Codex Standard 165-1995: Codex General Standard for quick frozen blocks of fish fillets,minced fish flesh and mixtures of fillets and minced fish flesh
R23 Stanovenie rezíduí inhibičných látok v mlieku metódou Kalidos TB, MP Príloha R23
R24 Stanovenie rezíduí inhibičných látok v mlieku metódou ECLIPSE 50 Príloha R24
R25 Screeningový test na stanovenie rezíduí antibiotík s použitím piatich bakteriálnych kmeňov (metóda STAR) Príloha R25
R26 Stanovenie rezíduí inhibičných látok v mäse metódou PREMI® TEST Príloha R26
R27 Metódy analýz krmív Nariadenie Komisie (ES) č. 152/2009