Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Lists of approved food establishments


EU schválené potravinárske prevádzkarne - [EU APPROVED FOOD ESTABLISHMENTS]

Zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení a článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení.
 

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]
Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]
Sekcia II. Mäso z hydiny a zajacovitých - [Meat from poultry and lagomorphs]
Sekcia III. Zverina zo zveri z farmových chovov - [Meat of farmed game]
Sekcia IV. Zverina z voľne žijúcej zveri - [Wild game meat]
Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]
Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]
Sekcia VII. Živé lastúrniky- [Live bivalve molluscs]
Sekcia VIII. Produkty rybolovu - [Fishery products]
Sekcia IX. Surové mlieko a mliečne výrobky - [Raw milk and dairy products]
Sekcia X. Vajcia a vaječné výrobky - [Eggs and egg products]
Sekcia XI. Žabie stehienka a slimáky - [Frogs' legs and snails]
Sekcia XII. Škvarené živočíšne tuky a oškvarky - [Rendered animal fats and greaves]
Sekcia XIII. Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá - [Treated stomachs, bladders and intestines]
Sekcia XIV. Želatína - [Gelatine]
Sekcia XV. Kolagén - [Collagen]

Med - [Honey]


SK schválené potravinárske prevádzkarne (len vnútroštátny trh SR) - [SK APPROVED FOOD ESTABLISHMENTS]

Zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, len pre vnútroštátny trh SR.
 

Podľa nariadenia vlády SR č. 283/2009


Niektoré registrované potravinárske prevádzkarne - [CERTAIN REGISTERED FOOD ESTABLISHMENTS]

Predaj malých množstiev vajec konečnému spotrebiteľovi (nariadenie vlády SR č. 360/2011)
Zberné strediská pre ulovenú voľne žijúcu zver (Wild game collection centres)
Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.Zoznam schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/605 - [List of designated establishments as referred to in Article 41 of Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605 ]

Zoznam schválených/určených prevádzkarní podľa článku 41 VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2021/605
 

Sekcia 0. Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou - [General activity establishments]
Sekcia I. Mäso domácich kopytníkov - [Meat of domestic ungulates]
Sekcia IV. Zverina z voľne žijúcej zveri - [Wild game meat]
Sekcia V. Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso - [Minced meat, meat preparations and mechanically sep. meat]
Sekcia VI. Mäsové výrobky - [Meat products]
Sekcia XII. Škvarené živočíšne tuky a oškvarky - [Rendered animal fats and greaves]
Sekcia XIII. Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá - [Treated stomachs, bladders and intestines]