Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zoznamy schválených/registrovaných potravinárskych prevádzkarní

Potraviny \ Zoznamy potravinárskych prevádzkarní


Zoznamy EU schválených potravinárskych prevádzkarni (1842) aktualizované dňa 1.7.2022

Zoznamy prevádzkarní, ktoré zaobchádzajú, pripravujú alebo produkujú produkty živočíšneho pôvodu, pre ktoré sú ustanovené požiadavky v nariadení (ES) č. 853/2004 a musia byť schválené príslušným orgánom v súlade s článkom 31 ods.2 nariadenia (ES) č. 882/2004 v platnom znení, článkom 3 nariadenia (ES) č. 854/2004 v platnom znení viac informácii >>

Prevádzkarne so všeobecnou činnosťou, Mäso domácich kopytníkov, Mäso z hydiny a zajacovitých, Zverina zo zveri z farmových chovov, Zverina z voľne žijúcej zveri, Mleté mäso, mäsové prípravky a mechanicky separované mäso, Mäsové výrobky, Živé lastúrniky, Produkty rybolovu, Surové mlieko a mliečne výrobky, Vajcia a vaječné výrobky, Žabie stehienka a slimáky, Škvarené živočíšne tuky a oškvarky, Ošetrené žalúdky, mechúre a črevá, Želatína, Kolagén,  ...Zoznamy schválených potravinárskych prevádzkarni - len na vnútroštátny trh v SR (82) aktualizované dňa 28.4.2022

Prevádzkarne s nízkou kapacitou povolené podľa zák. 488/2002 Z.z. - prechodné opatrenia na 4 roky končiace 31.decembra 2009 (len na vnútroštátny trh v SR ) viac informácii >>

Čerstvé hydinové mäso, čerstvé mäso do 20DJ týždenne, čerstvé mäso do 30DJ týždenne, čerstvé mäso do 5 ton týždenne, králičie mäso, mäsové výrobky, ostatné produkty živočíšneho pôvodu ...