Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výsledky kontroly vína - jún 2012

V mesiaci jún inšpektori vykonali celkovo 148 kontrol na všetkých stupňoch obchodu, z toho 120 kontrol v maloobchodných jednotkách , 23 kontrol vo výrobných podnikoch a 5 kontrol pri dovoze vín z tretích krajín.

 

Maloobchod - predajne

V maloobchodných predajniach vykonali inšpektori 792 hodnotení na mieste, z uvedeného počtu bolo 130 vzoriek v sudovej forme a 130 vzoriek vo fľašovej forme. 59 vzoriek bolo odobratých do laboratórií ŠVPÚ na senzorické a analytické posúdenie 19 vzoriek nevyhovovalo v označení pri hodnotení na mieste a 15 vzoriek nevyhovovalo v senzorických znakoch porušená kvalita vo vôni a chuti. Najviac nedostatkov bolo v zahraničných vínach z Maďarska v spotrebiteľských baleniach - plastových PET fľašiach. Najčastejšími nedostatkami v senzorických znakoch bol sediment, zákal v spotrebiteľských baleniach, sekundárna fermentácia, jablčno-mliečna fermentácia, myšina a oxidácia. Celkovo bolo pozastavených 1091,5 litra vína nevyhovujúcej kvality v hodnote 4701,9 euro.

 

Dovoz vín z tretích krajín

Inšpektori vykonali kontroly pri dovoze vín v colných skladoch a pozastavili dovoz 12 670 litrov vína v hodnote 23 946 euro zo Srbska z dôvodu porušenej kvality v senzorických znakoch: výskyt jablčno-mliečnej fermentácie v bielych vínach a nesprávne označenie etikety na spotrebiteľskom balení.

 

Za zistené nedostatky bolo začatých 10 správnych konaní voči podnikateľským subjektom, nariadené bolo stiahnutie nevyhovujúceho tovaru z predaja.