Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vyhodnotenie kvality burčiakov za rok 2010

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Štátna veterinárna a potravinová správa vykonala v septembri kontrolu burčiakov so zameraním sa na kvalitu a prípadné falšovanie predávaných burčiakov. Inšpektori odobrali od predajcov 10 vzoriek burčiakov, ktoré boli analyzované v Colnom laboratóriu Bratislava metódou „nukleárnej magnetickej rezonancie - SNIF NMR“. Touto metódou bol zisťovaný pôvod základnej suroviny, či bol použitý hroznový mušt alebo mušt z iného ovocia a stanovovalo sa množstvo pridaného repného cukru v zmysle požiadaviek vinárskej legislatívy.

V zmysle zákona NR SR č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve

§12 Burčiak
1. Ako „burčiak“ možno označiť len kvasiaci hroznový mušt vyrobený výlučne z hrozna dopestovaného a spracovaného na území Slovenskej republiky.
2. Burčiak možno ponúkať spotrebiteľovi v období od 15. augusta do 31. decembra kalendárneho roka zberu hrozna, z ktorého je vyrobený.
3. Počas kvasenia burčiaka možno kvasenie zastaviť a opätovne ho uviesť do kvasenia a následne ponúkať spotrebiteľovi.
4. Označenie „burčiak“ a údaj o výrobcovi je ten, kto predáva, povinný uviesť viditeľne na výveske v mieste predaja burčiaka.


V mesiaci september bolo odobratých u predajcov 10 vzoriek burčiakov, ktorých predaj sa uskutočňoval hlavne pri cestách v Grinave a Veľkom Bieli. Odber bol taktiež vykonaný v predajni sudových vín v Bratislave, Piešťanoch a v reštaurácii v Senci.


Z uvedeného množstva odobratých vzoriek burčiaku boli štyri vzorky vyhovujúce a šesť nevyhovujúcich. Vyhovujúce burčiaky boli odoberané vo Veľkom Bieli (3 vzorky) a v Senci ( 1 vzorka - reštaurácia).

Nevyhovujúce 3 vzorky s prídavkom repného cukru 9,6 kg; 16,8 kg; 19,5 kg/100 l muštu pochádzali z prícestného predaja na Myslenickej ulici v Pezinku miestna časť Grinava. Jedna vzorka pochádzala z Veľkého Bielu s prídavkom repného cukru 12 kg/100 l muštu taktiež z prícestného predaja, jedna vzorka v predajni sudového vína Bratislava Rača s prídavkom repného cukru 11kg/100 l muštu a jedna vzorka v predajni sudového vína v Piešťanoch s prídavkom repného cukru o 14,3 kg/100 l muštu.


Nesprávne, prípadne neúplné označenie ( chýbal údaj o výrobcovi) predávaného burčiaku inšpektori zistili v ôsmich prípadoch. Zistené nedostatky v označovaní pri predaji burčiakov boli riešené uloženými opatreniami na mieste. Voči predajcom, u ktorých boli zistené nevyhovujúce vzorky sa začne správne konanie.

 
Vyhodnotenie výsledkov v tomto roku bolo podstatne lepšie v porovnaní s predošlými rokmi. V roku 2008 bolo odobratých 13 vzoriek burčiakov, z čoho len jedna vzorka bola vyhovujúca. V roku 2009 nebol vyhovujúci žiaden burčiak.