Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti oddelenia kontroly vína za obdobie od 1.1. 2014 do 28.2. 2014

aktualizované dňa 18. marca 2014
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V období od 1.1.2014 do 28.2.2014 bolo v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve vykonaných 217 kontrol, z toho 23 vo výrobných podnikoch a 194 kontrol v maloobchodných prevádzkach.

 

 

Podiel hodnotení na mieste a laboratórnych analýz
Ukazovateľ Počet vzoriek HNM Nevyhovujúce Odber vzoriek do laboratória Nevyhovujúce Odobraté vzorky celkom Nevyhovujúce spolu
Výrobné podniky 88 1 2 0 90 1
Maloobchodné predajne 2 613 44 57 9 2 670 53
Z toho dovoz tretie krajiny + EÚ 2 296 41 32 8 2 328 49
Spolu 2 701 45 59 9 2 760 54

 

 

Podiel hodnotených vín podľa pôvodu
Ukazovateľ Počet vzoriek HNM Nevyhovujúce Odber vzoriek do laboratória Nevyhovujúce Odobraté vzorky celkom Nevyhovujúce spolu
Vína slovenského pôvodu 405 5 27 1 432 6 (1,38%)
Vína z krajín EÚ 1 923 34 16 2 1 939 36 (1,85%)
Vína z tretích krajín 373 6 16 6 389 12 (3,08%)
Spolu 2 701 45 59 9 2 760 54 (1,95%)

 

Z celkového počtu hodnotených vzoriek bolo z maloobchodnej siete odobratých 255 vzoriek v sudovej forme, 2673 vzoriek vo fľašovej forme a vo výrobných prevádzkach 77 vzoriek v sudovej forme a 23 vzoriek vo fľašovej forme. Z krajín EÚ pochádzalo 26 vzoriek vín v sudovej forme a 2084 vzoriek vo fľašovej forme. Z tretích krajín bolo v sudovej forme 31 vzoriek a vo fľašovej forme 416 vzoriek.

Vyhodnotenie nevyhovujúcich vzoriek vín

Najväčšími nedostatkami boli sedimenty a zákal vo fľašiach, nevyhovujúce senzorické znaky - vôňa a chuť nečistá po oxidácii, jablčno – mliečnej fermentácii, nesprávne označenie ( obsah cukru, alkoholu a krajina pôvodu).

Nedostatky v prevádzkovej hygiene boli zistené v 19 prípadoch, pri skladovaní hotových výrobkov v 3 prípadoch.

Celkovo bolo pri hodnotení na mieste nevyhovujúcich 7871,42 litrov vína v maloobchodných prevádzkach, 300 l vo výrobných prevádzkach ( z celkového množstva 8171,42 l nevyhovujúcich vzoriek vína bolo 105,17 l vína pôvodom z krajín EU, 7390,5 l vína pôvodom z tretích krajín).

Pri analytickom hodnotení v laboratóriách ŠVPÚ bolo zistených 268,75 l nevyhovujúceho vína, z toho 263,75 l vína pôvodom z tretích krajín.

 

Nevyhovujúce vína boli okamžite stiahnuté z predaja. Za zistené nedostatky bolo voči 3 subjektom zahájené správne konanie.