Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cielené vianočné previerky v roku 2006

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V predvianočnom období sa inšpektori zamerali na tie druhy potravín, ktoré sa vo zvýšenej miere nakupujú na Vianočné sviatky. Sú to predovšetkým sezónne – vianočné cukrovinky, sušené ovocie, škrupinové ovocie, kvasená kapusta a trvanlivé pečivo. V obchodnej sieti posúdili, či sú tieto potraviny správne označené a ponúkané spotrebiteľom, boli odobraté vzorky na analýzu do laboratórií. Inšpektori riešili aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov, ktorí poukázali na nekvalitné výrobky alebo na predaj výrobkov po uplynutí doby spotreby.

Výsledky :


Cukrovinky čokoládové, nečokoládové, čokolády
Najviac nedostatkov bolo zistených v označení výrobkov. Povinné údaje neboli uvedené v štátnom jazyku, alebo neboli úplné, chýbali údaje o dovozcovi, výrobcovi alebo distribútorovi. Zistilo sa aj odstránenie označenia doby minimálnej trvanlivosti. Darčekové balenia boli rozbaľované a jednotlivé figúrky boli predávané bez označenia. Na čokoládových figúrkach bola odtrhnutá spodná časť obalu a dolepka s údajmi bola nalepená priamo na čokoláde. V niektorých prípadoch chýbal údaj o % obsahu čokolády, zistené bolo nedeklarované farbivo
Zákaz predaj bol vydaný na 24 druhov tovarov o hmotnosti 63,282 kg v hodnote 18 262,60 Sk.
Za porušenie platnej legislatívy bolo uložených 6 blokových pokút na mieste v sume 5 500.- Sk. V správnom konaní budú uložené sankcie formou rozhodnutia.

Trvanlivé pečivo
Aj v decembri boli v obchodnej sieti „Vianočné oblátky“, ktoré nevyhovovali po kvalitatívnej stránke. Zistená bola vôňa po potuchnutom oleji a nepríjemná, cudzia chuť. Chyby sa našli aj v označení výrobkov. Chýbal dátum minimálnej trvanlivosti, údaje neboli uvedené v štátnom jazyku a chýbalo percentuálne vyjadrenie obsahu zložky, ktorá bola v názve výrobku.
Zákaz predaja bol vydaný na 10 druhov tovarov o hmotnosti 80,075 kg v hodnote 39 582,30 Sk. Podané boli 2 návrh na uloženie sankcie formou rozhodnutia – hodnota 110 000 Sk. Na odstránenie nedostatkov bolo uložených 7 opatrení.

Sušené ovocie, škrupinové ovocie
Keďže táto skupina výrobkov je pomerne riziková - z hľadiska obsahu mykotoxínov, veľká pozornosť sa jej venuje počas celého roka. Sú to potraviny, ktoré sa dovážajú väčšinou z tretích krajín a kontrolujú sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky, alebo na územie EÚ. Sporadicky sú zisťované prekročené limity aflatoxínov v pistáciách z Iránu, v arašidoch z Číny, či v hrozienkach a figách z Turecka. Aj v decembri boli zistené nadlimitné hodnoty aflatoxínu v sušených figách a arašidoch solených pražených z Turecka a pistáciách solených pražených z Iránu. Presladené ovocie nemalo v zložení uvedené všetky zložky. Vlašské orechy – zistená bola nevyhovujúca vôňa a chuť – po oxidácii olejov, jadro bolo tmavej nevyhovujúcej farby, na lome žlté, obsahovali nečistoty. Zákaz predaja bol vydaný na 25 druhov potravín v hmotnosti 746,94 kg a hodnote 110 388,70 Sk. V správnom konaní sú podané 4 návrhy na uloženie pokút v hodnote 68 000 Sk a na mieste boli uložené 4 blokové pokuty v sume 2 400.- Sk..

Kvasená kapusta
V kvasenej kapuste bola zistená prítomnosť konzervačnej látky – kyseliny sorbovej v množstve 1 187,6 mg/kg. Platná legislatíva nepovoľuje používať konzervačné látky v kvasenej kapuste. Za zistené porušenie predpisov bol podaný návrh na uloženie sankcie vo výške 10 000 Sk.

Káva a výrobky z kávy
V káve Štandard zmes bol zistený nadlimitný výskyt ochratoxínu A a ďalšia káva bola predávaná po DMT. Bol daný návrh na pokutu vo výške 10 000.- Sk a uložená 1 bloková pokuta 400.- Sk.

Liehoviny
Zistené bolo nevyhovujúce označenie vodky. V decembri bol zistený predaj emulzného likéru s vyznačeným dátumom minimálnej trvanlivosti „do 21.1.2006“, t.j. takmer rok po uplynutí doby trvanlivosti. Zákaz predaja bol vydaný na 42,7 l a bol daný návrh na postih vo výške 10 000.- Sk.

Nealko nápoje
V predaji zistený 1 druh nealkoholického nápoja, kde analýzou nebol zistený obsah vitamínu C, na obale bol deklarovaný obsah 13,7 mg na 100 ml. Daný návrh na pokutu 15 000.- Sk.
 

 

Nedostatky v označení boli zistené aj pri kontrole mrazených krémov. Sedem druhov bolo stiahnutých z obehu- 11,9 kg v hodnote 1251,10 Sk. Za nedostatky bola uložená 1 bloková pokuta 700.- Sk a vydaný návrh na pokutu 30 000.- Sk. V


Celkom bolo pri kontrolách vianočného tovaru zakázaných predávať 71 druhov tovarov o hmotnosti 1075,577 kg v hodnote 169 484,70 Sk. Uložených bolo 12 blokových pokút v sume 9 000 Sk a podaných je 10 návrhov na uloženie pokuty formou rozhodnutia vo výške 243 000 Sk.