Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z cielenej kontroly kvality zameranej na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v maloobchodných predajniach za obdobie 15.11. až 31.12. 2013

V rámci cielenej kontroly predvianočného trhu zameranej na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v maloobchodných predajniach inšpektori vykonali 298 kontrol. Pri kontrolách posúdili 1 626 druhov plodín, z čoho 1 476 plodín vyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme a 150 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Celkovo inšpektori prekontrolovali 134 370,79 kg ovocia a zeleniny, z čoho 11 869,15 kg nevyhovelo. Na nevyhovujúce plodiny boli vydané nálezy o nezhode a boli stiahnuté z predaja.


Cilelená kontrola č.264